Produced by Go Chatter

Ydych chi’n barod ar gyfer y Nadolig?

Fe wyddoch chi fod y Nadolig ar y gorwel pan fydd pobl yn holi: Ydych chi’n barod ar gyfer y Nadolig?

Gallwn fod mor brysur yn paratoi a phoeni beth sydd gan y siopau i’w gwerthu i ni, fel ein bod yn colli’r peth pwysicaf oll. Yr hyn sydd gan Dduw i’w roi i ni.

Categories

Credits

Produced by Go Chatter

Go Chatter has created a number of evangelistic videos linked to current events or trending topics, videos with a seasonal emphasis and others that feature someone’s life-story.

Performed by: Alan Myrddin